/wp-content/uploads/2018/08/Varaa-maksuton-suunnittelu-1.jpg

Tietoa yksityisyyden suojasta

1. Rekisterinpitäjä

Karaatti Keittiöt / Ballater Oy
Kylänportti 12 P, 02940 Espoo
Y-tunnus: 0222553-7

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Mika Hyvönen, Kylänportti 12 P, 02940 Espoo
Mika.hyvonen@karaattikeittiot.fi, puh. 0400 817 136

2. Rekisterin nimi

Karaatti Keittiöt asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Karaatti Keittiöt / Ballater Oy:n verkkosivuston kautta tulleiden yhteydenottojen käsittely ja asiakassuhteiden hoitaminen.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot:
1. Etu -ja sukunimi
2. Puhelinnumero
3. Sähköpostiosoite
4. Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Mika.hyvonen@karaattikeittiot.fi

5.1 Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

5.3 Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4 Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5 Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6 Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eika esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaätia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.8 Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan yhteydenottolomakkeella henkilökontaktin itse antamin tiedoin.

7. Säännönmukiaset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Karaatti Keittiöt / Ballater Oy:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan jakaa Karaatti Keittiöt / Ballater Oy:n sisällä, sekä Karaatti Keittiöt / Ballater Oy:n yhteistyökumppaneiden kanssa.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteritietoja käsittelevät ainoastaan rekisterinpitäjä sekä erikseen nimetyt henkilöt.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyn, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.